Category: University

Studera på Harvard University

Många av oss väljer idag att studera vidare efter gymnasiet. Vissa väljer universitet, högskola, KY-utbildning eller folkhögskola medan andra vill ta ytterligare ett steg och söker sig till universitet och utbildningar utomlands. Det här kräver lite mer planering och givetvis att du kan behärska språket som talas i landet. Det kan i så fall vara […]

Bästa skolorna i Sverige

Många av oss väljer idag att studera vidare efter gymnasiet. Vissa väljer universitet, högskola, KY-utbildning eller folkhögskola medan andra vill ta ytterligare ett steg och söker sig till universitet och utbildningar utomlands. Det här kräver lite mer planering och givetvis att du kan behärska språket som talas i landet. Det kan i så fall vara […]

Bästa universiteten i Sverige

Skolor och universitet rankas över hela världen och vad man tar hänsyn till är det akademiska ryktet. Även hur universitetet arbetar och förbereder studenter för yrkeslivet, personal och lärare per student, forskningsresultat, antal lärare och personal med internationell bakgrund samt antal internationella studenter som finn på universitetet. På QS World University Ranking hittar vi faktiskt […]

Världens bästa universitet

Många av oss drömmer om att studera utomlands då det innebär nya kunskaper, bredare nätverk och minnen för livet. Huruvida bra den investeringen är kan idag bedömas med hjälp av olika indikatorer, och med rätt val av lärosäte kan man säkerställa sin framtid för alltid; Academic Ranking of World Universities eller ARWU, den mest citerade […]