Bästa universiteten i Sverige

Bästa universiteten i Sverige

Skolor och universitet rankas över hela världen och vad man tar hänsyn till är det akademiska ryktet. Även hur universitetet arbetar och förbereder studenter för yrkeslivet, personal och lärare per student, forskningsresultat, antal lärare och personal med internationell bakgrund samt antal internationella studenter som finn på universitetet. På QS World University Ranking hittar vi faktiskt några stycken svenska universitet som platsar på listan, bland annat Lund, KTH, Uppsala och Chalmers tekniska.

I Sverige finns det en tradition med universitet och Sveriges äldsta universitet är Uppsalas universitet som grundades redan 1477 som var stängd från och till under 1500-talet. Sedan år 1595 har universitetet varit i drift och det näst äldsta är Lund som grundades 1666, även om det faktiskt i danskt styre öppnades redan 1425. Att Sverige har en lång akademisk historia är det ingen tvekan om, och vilka är idag de bästa?

Ranking

Vilka universitet som är bäst beror oftast helt på vad som bedöms, Urank som är en oberoende association har sedan 2007 rankat högskolor och universitet i Sverige. De rankar dem utifrån bland annat studenter, grundutbildning, forskning och forskarutbildning, internationalisering, lärare och sociala indikatorer. Skolorna rankas i varje kategori och sedan görs ett medeltal för att se hur den totala rankingen ser ut i Sverige bland de olika skolorna.

Karolinska institutet hamnar bland de tio i toppen i alla undersökningar och har legat i toppen under många år. Även Stockholms universitet är ett av de högst rankade i Sverige och ovan nämnda Uppsala och Lund ligger i topp samt Göteborg, Linköping och Umeås universitet. En given plats på listan har även Handelshögskolan i Stockholm, men väljer studenter efter denna ranking eller vad är nyttan med att hamna högt på listorna?

Studenternas val

Studenter är i regel inte så insatta i rankingen, eller så är den inte så viktig för dem. För dem betyder skolans rykte mycket och givetvis vad som kan erbjudas att studera på universitetet. Betydelsen av aktiviteter utanför skolan är viktig och universitetets sociala liv med studentföreningar etcetera styr en hel del vid val av skola. Så, till viss del bedömer studenter omedvetet universitetet efter rankingens olika kategorier.

Universitetet får gott rykte om lärarna är bra, grundutbildningen är bra, det finns möjlighet att utvecklas och kanske kunna forska eller söka vidare till en forskningsutbildning, samt att ett internationellt gott rykte ger hela skolan en högre status. Som student bör man inte stirra sig blind på olika rankinglistor utan se till faktorer som kvaliteten på utbildningen, vad arbetsgivare har för bedömning och framförallt se vilka kriterier som ligger till grund för rankingen.

Vad avgör vad som är bäst?

Tyvärr är det oftast universitet som har forskning och tekniska utbildningar som rankas högt och de universiteten som har humanistiska utbildningar alltid hamnar lågt. Att ett universitet som till exempel KTH är rankad bland de hundra bästa men inte i topp innebär inte att det inte är ett bra val. Ser man till deras utbildning för arkitektur hamnar de på plats 23 i världen bland universitet som erbjuder denna utbildning.

Detsamma gäller för Uppsalas universitet som har funnits bland de 100 bästa vissa år men som ibland inte tar sig så högt upp. Även här finns det särskilda utbildningar som är bland de 20-25 bästa i världen, bland annat utbildningen för apotekare och farmakologer. Det innebär att utbildning på ett lägre klassat universitet kan vara högre rankad än en utbildning på ett universitet med rent en generellt högre ranking på olika världslistor.

Bästa universiteten utifrån utbildningar

KTH är klassat som det bästa universitetet för att ta en civilingenjörsexamen, däremot är det Uppsala som står i topp när det gäller att utbilda sig till socionom. Vill man plugga till journalist är Göteborg det som klassas som bäst, men däremot väljer arbetsgivarna gärna personer som utbildat sig i Sundsvall på Mittuniversitetet. Luleå står i topp när det gäller systemvetare och vill man utbilda sig till civilekonom är det Göteborg och Stockholm som gäller.

Slutord

Att ranka skolor är populärt, men om rankingen är med sanningen överensstämmande är ett stort frågetecken. Visst kan en skola klassas i topp utifrån olika kategorier men det är många gånger en viss utbildning som avgör vilket universitet som är bäst. Detta är som med allt annat i livet när man säger att något är bäst, man kan vara bra på mycket men sällan att man är bäst i allt.

admin
admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *