Month: July 2018

Studera på Harvard University

Många av oss väljer idag att studera vidare efter gymnasiet. Vissa väljer universitet, högskola, KY-utbildning eller folkhögskola medan andra vill ta ytterligare ett steg och söker sig till universitet och utbildningar utomlands. Det här kräver lite mer planering och givetvis att du kan behärska språket som talas i landet. Det kan i så fall vara […]

Examen och examinationer

Det är många som väljer att studera i Sverige idag. Det finns många olika sätt att studera på efter gymnasiet, såsom KY- och YH-utbildningar, universitet, högskola och folkhögskola med mera. Vad du väljer är helt upp till dig, vad du vill studera och vad målet med dina studier är. Många – men inte alla – […]

Bästa skolorna i Sverige

Många av oss väljer idag att studera vidare efter gymnasiet. Vissa väljer universitet, högskola, KY-utbildning eller folkhögskola medan andra vill ta ytterligare ett steg och söker sig till universitet och utbildningar utomlands. Det här kräver lite mer planering och givetvis att du kan behärska språket som talas i landet. Det kan i så fall vara […]

Framtiden för skolan och utbildningsväsendet

I Sverige är utbildning och skola en självklarhet för barn och ungdomar. Idag går de flesta i skola en stor del av sina liv och särskilt om de efter gymnasiet läser vidare på universitets- eller högskolenivå. Att vi i Sverige erbjuder våra barn och ungdomar den här förutsättningen är mycket positivt och är något som […]

Bästa universiteten i Sverige

Skolor och universitet rankas över hela världen och vad man tar hänsyn till är det akademiska ryktet. Även hur universitetet arbetar och förbereder studenter för yrkeslivet, personal och lärare per student, forskningsresultat, antal lärare och personal med internationell bakgrund samt antal internationella studenter som finn på universitetet. På QS World University Ranking hittar vi faktiskt […]

Världens bästa universitet

Många av oss drömmer om att studera utomlands då det innebär nya kunskaper, bredare nätverk och minnen för livet. Huruvida bra den investeringen är kan idag bedömas med hjälp av olika indikatorer, och med rätt val av lärosäte kan man säkerställa sin framtid för alltid; Academic Ranking of World Universities eller ARWU, den mest citerade […]

Examination i skolor och universitet – hur och vad som ändrats

Examination är något som görs på samtliga skolor och universitet över hela världen. Det innebär med andra ord att lärare kollar vilka kunskaper du besitter och vad du har lärt dig under kursens gång exempelvis. Examination förekommer inom alla stadier i skolan såväl grund-, mellan- och högstadieskola men också på gymnasial nivå och universitetsnivå. I […]

Utvecklingen inom utbildning och skolväsendet

De allra första skolorna och lärarorganisationerna bildades under 1800-talet och var så kallade folkskolor där barn undervisades i olika basämnen. Redan innan detta, på 1600-talet, hade flera tankar och idéer om undervisning uppstått. Bland annat beslutades inom flera samhällen att barn skulle lära sig läsa, skriva och räkna. Att alla skulle undervisas inom kristendomen var […]

Skolsystemets framväxt

De första akademierna uppkom i Grekland på 400-talet före Kristus. Akademeia var ursprungligen namnet på en lund där intresserade elever undervisades i filosofi, fysik, matematik, etik och retorik med mera, av filosofer som Platon, Sokrates och Aristoteles. På medeltiden togs sedan traditionen vidare till de första organiserade läroanstalterna i form av klosterskolor. Klosterskolorna var dock […]

Allt om utbildning och skolsystem

Allt om utbildning och skolsystem Funderar du på att börja studera? Har du gått klart grundskolan men känner att du vill utveckla din kompetens inom ett eller flera områden lite mer? Att studera efter grundskolan blir vanligare och vanligare i Sverige. Det finns många olika möjligheter till studier efter grundskolan, allt för att det ska […]